Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
TUW
Xuất hiện:
3 Tháng bảy 2007
Châm ngôn
be good, be nice
Giới thiệu về
RM Maps, Scenario
Trang web
Xếp hạng của Team
The Ultimative Warriors Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[TUW]_Rollo_ Người lập Team 13 Tháng bảy 2010 10 Tháng bảy 2018 - 9:19 pm
[TUW]_DoDu Team Captain 6 Tháng bảy 2011 23 Tháng tám 2017 - 9:25 pm
[TUW]_leader Team Captain 9 Tháng bảy 2011 25 Tháng năm 2012 - 12:38 am
[TUW]hiigara Thành viên 3 Tháng bảy 2007 19 Tháng chín 2018 - 7:56 pm
[TUW]_MarcoPolo Thành viên 25 Tháng chín 2010 25 Tháng chín 2010 - 11:17 pm
[TUW]0gamer_ Thành viên 24 Tháng bảy 2011 24 Tháng mười 2012 - 8:55 pm
[TUW]Atlan286 Thành viên 19 Tháng bảy 2011 20 Tháng mười hai 2012 - 5:32 pm
[TUW]DARKINPULS_NO7 Thành viên 13 Tháng chín 2014 16 Tháng mười một 2012 - 2:00 am
[TUW]TUW_4ever Thành viên 25 Tháng năm 2012 7 Tháng mười 2013 - 7:03 pm
[TUW]DarkBaker3 Thành viên 14 Tháng chín 2010 29 Tháng ba 2016 - 12:36 am
[TUW]Rashgarroth Thành viên 30 Tháng mười 2010 4 Tháng một 2013 - 4:45 pm
[TUW]_Schnacki Thành viên 14 Tháng bảy 2010 24 Tháng mười 2012 - 8:27 pm
[TUW]Trafalger Thành viên 25 Tháng bảy 2011 15 Tháng tám 2016 - 9:33 pm
[TUW]Lao_Longbow Thành viên 8 Tháng bảy 2011 25 Tháng tám 2018 - 2:12 am
[TUW]TUW_Legend Thành viên 3 Tháng tám 2010 22 Tháng năm 2012 - 10:05 pm
[TUW]TUW_Xell Thành viên 1 Tháng tư 2010 15 Tháng tám 2014 - 6:32 pm
[TUW]EvilsLeftHand Thành viên 8 Tháng mười 2010 10 Tháng một 2016 - 7:33 pm
_3rdParty Thành viên 1 Tháng chín 2010 1 Tháng năm 2014 - 10:23 pm
[TUW]TUW_faehrt_Auto Thành viên 5 Tháng ba 2014 25 Tháng tám 2014 - 1:40 am